• Učivo pro první ročníky na průmyslovce
  • Učivo pro druhé ročníky.
  • Laboratorní práce - Určení hustoty tělesa

    Optika- mikroskop, dalekohledy

    Struktura látek - Kinetická teorie látek